Кандидат
фізико-математичних
наук, доцент
Орест Степанович Гаврилів

Дисертація Ореста Степановича Гавриліва "Абстрактні інтеграли по гаусівській мірі в комплексному банаховому просторі" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук по спеціальності 01.01.01.